Abielu lahutamine

7.09.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.

 

Abielu lahutatakse kohtus, kui abikaasad vaidlevad abielu lahutamise või lahutusega seotud asjaolude üle või kui perekonnaseisuasutus ei ole pädev abielu lahutama.

Kestvus

Abielu ei lahutata varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel abielulahutuse avalduse esitamisest.

 

Lahutuse vormistamine võtab aega keskmiselt 15 minutit.

Riigilõiv

50.00 eurot

Tasumine

Rahandusministeeriumi arveldusarve

EE891010220034796011 SEB Eesti Ühispangas
EE932200221023778606 Swedbankis

Viitenumber 2900082744

Selgitusse märkida "lahutuse kanne" ja lahutajate perekonnanimed.

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Raissa Gorski, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 222, e-post raissa.gorski@ida-viru.maavalitsus.ee

Irina Saltruk, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 226, e-post irina.saltruk@ida-viru.maavalitsus.ee

Asta Kampus, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 332 1273, e-post asta.kampus@ida-viru.maavalitsus.ee

Karin Martsepp, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3594 054, e-post karin.martsepp@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.
Aadress: Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva


VASTUVÕTUAJAD...

 

Abielulahutuse vormistamise aeg lepitakse kokku lahutusavalduse esitamisel.

Vajaminevad dokumendid

  • Lahutajate isikut tõendavad dokumendid;
  • Abielu sõlmimist tõendav dokument (kui vastavat kannet pole rahvastikuregistris)

Tulemus

Abielulahutuse kanne rahvastikuregistris. Lahutajatele väljastatakse soovi korral abielulahutuse tõend.

Blankett, taotlusvorm

Abielulahutuse avaldus (printimiseks)