Abielu sõlmimise tingimused

5.01.17

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse. Ida-Viru maakonnas on selleks asutuseks Ida-Viru  Maavalitsuse kantselei Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva).


Abieluavalduse esitamisel selgitab perekonnaseisuametnik abiellujatele varasuhete õiguslikku olemust ning asjaolu, et kui abiellujad oma valikut ei avalda, loetakse nende poolt valituks varaühisuse põhimõte. Valitud varasuhe registreeritakse abieluvararegistris ning abikaasad saavad sealt sellekohase teatise.

 

Abielu sõlmimine toimub saalis või kabinetis.  Pärast seda, kui mõlemad abiellujad on oma soovi jah-sõnaga kinnitanud, esitab perekonnaseisuametnik neile allkirjastamiseks protokolli. Seejärel tehakse rahvastikuregistrisse abielukanne. Soovi korral saavad abiellujad selle kohta tõendi.

Kestvus

Abielu ei sõlmita varem kui ühe kuu ja hiljem kui kolme kuu möödumisel päevast, mil abiellujad on perekonnaseisuasutusele esitanud abiellumisavalduse. Perekonnaseisuametnik võib mõjuvatel põhjustel tähtaega lühendada või pikendada.

 

Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm.

Riigilõiv

30.00 eurot

Tasumine

Rahandusministeeriumi arveldusarve
EE891010220034796011 SEB Eesti Ühispangas
EE932200221023778606 Swedbankis
Viitenumber 2900082744

Selgitusse kirjutada "abielukanne" ja abiellujate perekonnanimed.

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist.

Õigusaktid

 • Perekonnaseadus
 • Perekonnaseisutoimingute seadus
 • Rahvastikuregistri seadus

Pidulikud registreerimise päevad

Jõhvi pidulikud registreerimise päevad

Narva pidulikud registreerimise päevad

Lisainfot annab

Raissa Gorski, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 222, e-post raissa.gorski@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Irina Saltruk, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 226, e-post irina.saltruk@ida-viru.maavalitsus.ee 

 

Asta Kampus, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel. 332 1273 asta.kampus@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Svetlana Bilõk, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei rahvastikutoimingu peaspetsialist, tel 332 1274, svetlana.bilok@ida-viru.maavalitsus.ee

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

Aadress: Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva

 

VASTUVÕTUAJAD...

 

Abielu registreerimise aeg lepitakse kokku abiellumisavalduse esitamisel.

Vajaminevad dokumendid

 • abiellujate isikut tõendavad dokumendid
 • mõlema abielluja sündi tõendav dokument (kui sünnid pole kantud rahvastikuregistrisse);
 • teise või järgmise abielu korral dokument selle kohta, et eelmine abielu on lõppenud või kehtetuks tunnistatud (kui selle kohta puudub kanne rahvastikuregistris);
 • alaealisel abiellujal kohtumäärus teovõime laiendamise kohta;
 • vajadusel abielu sõlmimise muu takistuse kõrvaldamise dokument.

 

Võõrkeelsed dokumendid esitatakse koos notari, konsulaarametniku või vandetõlgi kinnitatud tõlkega.

 

Abielukande aluseks olev välisriigi dokument peab teatud juhtudel olema ka legaliseeritud või apostillitud. See nõue ei kehti järgmiste riikide dokumentidele: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi, Ukraina, Venemaa.

 

Kui Eestis soovib abielu sõlmida välismaalane, peab ta lisaks tõendama, et tal on Eestis viibimiseks välismaalaste seaduses nimetatud seaduslik alus. Välisriigi elanik peab esitama ka abieluvõime tõendi selle kohta, et tema elukohariigi õiguse järgi ei ole abielu sõlmimiseks takistusi.

Tulemus

Abielukanne rahvastikuregistris. Soovi korral saavad abiellujad  tõendi.

Blankett, taotlusvorm

Abiellumisavalduse vorm (printimiseks)

Riigilõivu tagastamise avaldus (toimingust loobumise korral)

 

NB! Meelespea pruutpaarile ja külalistele

 

 • Abielud registreeritakse Ida-Viru maavalitsuse kantseleis Jõhvis: Keskväljak 1, Narvas: Joala 12.
 • Pruutpaaril palume ilmuda kohale vähemalt 10 minutit enne abielu sõlmimise algust. Ka külalised peaksid saabuma õigeks ajaks ning lülitama tseremoonia ajaks välja mobiiltelefonid.
 • Soovist tseremooniat filmida või pildistada palume eelnevalt teavitada tseremoonia läbiviijat, kes soovitab selleks sobivad kohad.
 • Kahe registreerimistalituse vahe on pool tundi, mille sisse peab mahtuma lisaks tseremooniale ka õnnitlemine, pildistamine, saali hädavajalik koristamine-tuulutamine jm. Suvel ja ilusa ilmaga on pildistada võimalik õuealal.
 • Palume külalistel lilli, riisi, raha jms põrandale mitte puistata; samuti palume mitte võtta tseremooniale kaasa sööke-jooke. Lemmikloomade kaasa võtmise soovist palume aegsasti teada anda.
 • Abielu registreerimine toimub eesti ja vene keeles. Soovist kasutada tõlki palutakse aegsasti teavitada perekonnaseisuametnikku.