Perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris

7.09.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Perekonnaseisuasutus teeb rahvastikuregistris muudatusi, kui selleks on küllaldane alus ja huvitatud isikute vahel ei ole vaidlust.

 

Muudatused tehakse järgmistel juhtudel:

 • lapsendamisega seoses muudetakse lapse sünnikandes vanema (vanemate) ja lapse ees- või perekonnanimi;
 • perekonnanimi muudetakse seoses abielu kehtetuks tunnistamisega;
 • tuvastatakse või tehakse kindlaks põlvnemist või see tühistatakse;
 • perekonnaseisukande ebaõigsus on tuvastatud kohtu korras;
 • lapse ema perekonnanimi on muutunud seoses abiellumisega lapse isaga ja eelnevalt on tuvastatud põlvnemine;
 • on muutunud kandeosalise sugu.

 

Avalduse registrikande parandamiseks või muutmiseks võib esitada isik, kelle kohta kanne on tehtud. Kuni 18aastase isiku andmed parandatakse või muudetakse vanemate või eestkostja avalduse alusel. Erandjuhtudel võib avalduse esitada ka vähemalt 16aastane alaealine. Surnud isiku registrikannet parandatakse või muudetakse seadusjärgsete pärijate hulka kuuluva isiku avalduse alusel.

 

Rahvastikuregistri kannetes võib muudatusi teha ka vigade (nt nimes esineva õigekirjavea) parandamiseks.

 

Kui perekonnaseisuasutusel puudub küllaldane alus kande parandamiseks või muutmiseks ja ta keeldub sellest või kui huvitatud isikute vahel on vaidlus, otsustab kande parandamise või muutmise kohus.

Kestvus

 Kuni 7 päeva

Riigilõiv

 • seoses lapsendamisega sünniaktis tehtud muudatuste korral - riigilõivuvaba
 • põlvnemise kindlakstegemise või tuvastamise korral kui vanemad ei ole omavahel abielus - riigilõivuvaba
 • kui lapse sünniaktis muudetakse vanemate perekonnanime seoses nende abiellumisega - riigilõiv 3.19 eurot
 • kui vea kandesse on teinud perekonnaseisuametnik - riigilõivuvaba

Tasumine

Makse saaja: Rahandusministeerium
Arvelduskonto:

EE891010220034796011 SEB Eesti Ühispangas
EE932200221023778606 Swedbankis
Viitenumber: 2900082744
Selgitus: korduva perekonnaseisudokumendi väljastamine

 

Riigilõivu kohapeal sularahas tasuda ei saa.

Õigusaktid

 • Perekonnaseadus
 • Perekonnaseisutoimingute seadus
 • Rahvastikuregistri seadus

Lisainfot annab

Sirje Aare, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 267, e-post sirje.aare@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Karin Martsepp, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3594 054, e-post karin.martsepp@ida-viru.maavalitsus.ee

Asta Kampus, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 332 1273, e-post asta.kampus@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva


 

VASTUVÕTUAJAD...

 

Vajaminevad dokumendid

 • avaldus
 • isikut tõendav dokument
 • originaaldokument, mille alusel soovitakse registriandmetesse muudatust teha

Tulemus

 Registrikanne. Soovi korral väljavõte registrist.

Blankett, taotlusvorm

Andmete muutmise taotlus (printimiseks)