Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020

5.04.16

Maakondlik arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel.

Maakonna arengukava põhjal arendatakse tööstuse kõrval oluliselt turismi, väike-ettevõtlust, logistikat ning pannakse suurt rõhku inimeste elukeskkonna tänapäevaseks kujundamisele. Maakonna majandusarengu oluline proovikivi on loodusressursside jätkusuutlik kasutamine ning järjepidev loodus- ja elukeskkonna taastamine. Selleks on vajalik ettevõtete, omavalitsuste ja keskvõimu tõhus koostöö.

 

Ida-Viru maakonna arengukava 2014-2020 (kinnitatud Ida-Viru maavanema 6. Novembri 2012.a korraldusega nr 1-1/298 ning uuendatud versioon kinnitatud 6.märtsi 2015.a korraldusega nr  1-1/2015/42)

Seotud dokumendid:

Ida-Virumaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava (kinnitatud Riigihalduse ministri  17. Novembri  2015.a käskkirjaga nr 184)

Ida-Virumaa tööturu seis ja tulevikusuundumused, koostanud Ida-Virumaa Ettevõtluskeskus SA.

Ida-Virumaa Loomemajanduskeskus. Kontseptsioon keskuse loomiseks; koostanud Creativity Lab OÜ.

Ida-Virumaa tegevuskava 2015-2020

7.03.16

Tulenevalt valitsuskoalitsiooni leppest Siseministeeriumi eestvedamisel koostati ja kinnitati siseministri käskkirjaga „Ida-Virumaa tegevuskava 2015 – 2020". Ida-Virumaa tegevuskava on riiklik arengudokument, mis toetab Ida-Virumaa kui ühe Eestile strateegiliselt olulise regiooni arengut. Ida-Virumaa tegevuskava peamine eesmärk on et Ida-Virumaa oleks hea mainega, kaasaegse kõrgtootliku majanduse ja mitmekülgse elukeskkonnaga piirkond, mis on ülejäänud Eestiga hästi sidustatud.

Ida-Virumaa tegevuskava

Ida-Virumaa rakendusplaan
Toimetaja: ANDREI KRAVTSOV

Ida-Viru turismiklaster

8.03.16

IVEKi juhitud turismiklaster koosneb ligi 40 partnerist, kellest 13 on omavalitsused ja ülejäänud turismiteenust pakkuvad organisatsioonid ja ettevõtted. Klastri eesmärk on tutvustada Ida-Virumaad kui avastamisväärset ning mitmekülgseid võimalusi pakkuvat turismisihtkohta, selleks et kaasata uusi sihtgruppe ja sihtturge ning suurendada Ida-Virumaa külastatavust ja turismitulu.

Ida-Viru turismiklastri strateegia 2014-2020

Toimetaja: ANDREI KRAVTSOV