Arhiiv

23.01.14

Maavalitsuse kantselei arhiivist teabe või ärakirjade saamiseks tuleb esitada avaldus Ida-Viru maavanemale.

 

Avalduses peab sisalduma:

  • päringu esitaja ees- ja perekonnanimi
  • päringu esitaja kontaktandmed
  • taotletav arhivaal või faktilised asjaolud, mille kohta isik teavet taotleb

 

Kui juurdepääs arhivaalile on piiratud, võib isik tutvuda ainult tema kohta käivate andmetega.

 

Lisainfo

 

Inne Toome, tel 33 21 269, e-post inne.toome@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Ida-Viru Maavalitsuse arhiivis säilitamisel olevate asutuste dokumentaalsed materjalid seisuga 01.01.2012

 

Jrk.

Nr.

Asutuse nimetus

Piirdaatum
1 Kolhoos Kaljurand 1945-1999
2 Kohtla-Järve Rajooni Kaugõppekeskkool 1968-1986
3 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Erisektor 1965-1991
4 Vabatahtliku Spordiühingu Jõud Kohtla-Järve Rajooninõukogu 1961-1998
5 Kohtla-Järve Rajooni Kehakultuuri ja Spordikomitee 1968-1991
6 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Põllumajandusvalitsus 1957-1988
7 Agrotööstustöötajate Ametiühingu Kohtla-Järve Rajoonikomitee 1970-1990
8 Kohtla-järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Haridusosakond 1911-1995
9 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Sotsiaalkindlustuse osakond 1951-1989
10 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Kultuuriosakond 1965-1992
11 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Üldosakond 1945-1991
12 Kohtla-Järve Rajooni Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Põllumajandusvalitsuse Kapitaalehituse osakond 1970-1975
13 Kohtla-Järve Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Plaanikomisjon 1983-1990
14 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Rajooniarhitekt 1935-1998
15 Kohtla-Järve Rajooni Kehakultuuri ja Spordikomitee 1968-1991
16 Kohtla-Järve Rajooni Agrotööstuskoondis 1951-1992
17 Kohtla-Järve Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Rahandusosakond 1946-1992
18 Aktsiaselts Viru Teed 1986-2000
19 Riiklik Aktsiaselts Oru 1993-1994
20 Aktsiaselts Oru 1995-1997
21 Kiviõli Põllumajandusteenindus Tulundusühistu 1994-2005
22 Aktsiaselts Grekond 1995-2001
23 Aktsiaselts Sanders Grupp 1994-2003
24 Aktsiaselts Monpum 1993-1995
25 Aktsiaselts Varbo Grupp 1995-2001
26 Jõhvi Teraviljaühistu 1992-1997
27 Ida-Viru Maakonna Hooneregister 1994-2003
28 Virumaa Rahvakultuuri ja Koolituskeskus 1992-1993
29 Ida-Viru Omavalitsuste Liit 1989-2010
30 Ida-Virumaa Uimastipreventsiooni Sihtasutus 2000-2010
31 Ida-Viru Maavalitsuse Arhitektuuriosakond 1990-2003
32 Ida-Viru Projektibüroo 1992-1994
33 Ida-Viru Maavalitsuse Spordinõunik 1990-2001
34 Ida-Viru Maavalitsuse Haridus- ja Kultuuriosakond 1990-2009
35 Ida-Viru Maavalitsuse Kultuuriamet 1965-1993
36 Õigusvastaselt Võõrandatud Vara Tagastamise ja Kompenseerimise Ida-Viru Maakonnakomisjon 1993-2004
37 Ida-Viru Maavalitsuse Põllumajandusosakond 1989-1992
38 Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon 1990-2011
39 Ida-Viru Maavalitsus 1990-2010
40 Ida-Viru Maavalitsuse Alaealiste Komisjon 1999-2009
41 Ida-viru Maavalitsuse Kriisikomisjon 2005-2009
42 Ida-Viru Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond 1990-2010
43 Virumaa Fond 1988-1993
44 Ida-Virumaa Arengufond 1991-1996
45 Ida-Viru Maavalitsuse Arengu- ja Planeeringuosakond 1992-2010
46 Lohusuu Vallavalitsus (tehnilised projektid) 1990-2000
47 Tudulinna Vallavalitsus (tehnilised projektid) 1961-1999
48 Ida-Viru Maavalitsuse Rahandusosakond 1990-2008
49 Ida-Viru Maavalitsuse Perekonnaseisuosakond 1994-2009
50 Jõhvi Rajooni Töörahva Saadikute Nõukogu Täitevkomitee Perekonnaseisuaktide Büroo 1941-1976
51 Kohtla-Järve Linna Töörahva Saadikute Nõukogu Perekonnaseisuosakond 1955-2005
52 Ida-Virumaa Perekonnaseisuosakond Sillamäel 1963-2004
53 Ida-Virumaa Perekonnaseisuosakonna Kiviõli Talitus 1955-2003
54 Kohtla-Järve Rajooni Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee Puhkealade ja Aianduskooperatiivide osakond 1985-1989
55 AA Hooldekodu 1945-2008
56 Narva-Jõesuu Hooldekodu 1949-2009