28.11.17

23.11.2017 toimus Saka mõisas seminar, kus Ida-Viru maakonna kohalike omavalitsuste ning arendusorganisatsioonide esindajad arutasid, kuidas on kõike otstarbekam lahendada alates 10.01.2018. maakondlike arendustegevuste korraldamine.

 

Seminari päevakava:

 

10.00 tervitussõnad Ida-Viru maavalitsuse, Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ja Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu poolt

10.15 maakondlike arendusülesannete olemus ja tegevuste eesmärk

Hardi Murula, Ida-Viru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

10.30 Kuidas teised maakonnad kavatsevad maakonnaüleseid arendusülesandeid täita:

Harju maakonna plaane tutvustab Harju omavalitsusliidu tegevdirektor Joel Jesse ning Võru maakonna plaane tutvustab Võru maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Britt Vahter

11.30 arutelu võimalike Ida-Viru maakonna stsenaariumite osas

12.00-13.00 lõuna

13.00 Konkurentsivõimelise ja eduka regiooni märksõnad tulevikus

Garri Raagma PhD Tartu Ülikooli regionaalplaneerimise dotsen

13.30 Ülevaade Ida-Viru maakonna arengustrateegia täitmisest, edulood ja ebaõnnestumised

Kerda Eiert Ida-Viru maavalitsuse arendusnõunik

Lauri Jalonen Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vanemkonsultant

14.30 Ajurünnak ja arutelu „Ida-Viru maakond 2030"

Millised on maakonna arengud ja edu tagavad tegevused tulevikus?

16.00 kokkuvõtete tegemine ja seminari lõpetamine

16.30 ühine õhtusöök

Toimetaja: AGO GAŠKOV