2.12.16

Info: 332 1200, 5143306, eve.east@ida-viru.maavalitsus.ee

 

 

Toimkonna esimees 

Andres Noormägi - Ida-Viru Maavalitsus, maavanem

 

Toimkonna liikmed:

Eve East  – Ida-Viru Maavalitsus, maasekretär

Kaarin Veinbergs – Ida -Viru Maavalitsus , hariduse , hariduse - ja sotsiaalosakonna juhataja

Arno Rossman  – Ida -Virumaa Omavalitsuste Liit, tegevdirektor

Erika Kõllo – Rahvakultuurikeskus, Virumaa rahvakultuurispetsialist

Krista Pedak - programmi EV100 IGAS KÜLAS külaliikumise Kodukant koordinaator; SA IVEK

                                 vabaühenduste konsultant

Ene Raudar  – Illuka Vallavalitsus, kultuurijuht; MTÜ Kultuuriveski, juhatuse liige

Niina Aleksejeva  – Kohtla Kohtla-Järve Linnavalitsus, abilinnapea

Bruno Uustal – Keskkonnainvesteeringute Keskus, Ida-Virumaa esindaja

Sirle Kalda-Sommer  - AS PR Põhjarannik, ajakirjanik

 

https://ev100.ee/

Toimetaja: AGO GAŠKOV