Ida-Viru maavalitsus osaleb partnerina projektis „Smart Blue Regions“

26.05.17

 

 

 

Ida-Viru maavalitsus osaleb partnerina projektis „Smart Blue Regions" https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions Projekti eesmärgiks on välja pakkuda lahendusi kuidas Euroopa Liidu Läänemere strateegiast EU SBSR tulenevalt saavutada majanduskasvu „sinises" sektoris. Eesmärgiks on võetud 2 miljonit uut töökohta ja 7 miljardit täiendavat lisaväärtust aastaks 2020 kuid tegelikult väga palju meetmeid ei rakendata.

 

Ida-Viru suurimaks väljakutseks on majanduse väga suur sõltuvus põlevkivisektorist ning üks võimalus majandust mitmekesistada on sinine majandus. Tegemist ei ole ainult laevanduse, kalapüügi või vetikate kasvatamisega vaid suurema osaga kogu majandusest, mis omab seoseid merega(veega). Palju on räägitud meie kalakasvatuse potentsiaalist, kuid täna loodame, et kõige reaalsem koostöö võib toimida meie metallitööstusettevõtete ja laevaehitajate vahel, aga miks ka mitte mööblitööstuse ja puitkäsitöö ning laevaehitajate vahel. Meie partnerpiirkondadeks on ka Turu ja Gdanski piirkonnad, mis on väga arenenud laevatööstuspiirkonnad.

 

Projekti käigus loodame välja arendada koostöövõrgustiku erinevate regioonide vahel ja koostada tegevuskava meetmetest, mida oleks vaja rakendada, et sinine majandus kasvaks.

 

Projekti kogumaksumus on 1 836 045 eurot. Ida-Viruy Maavalitsust toetati 118 750 euroga, 17 813 eurot oli maavalitsuse omafinantseering. 

 

Projekti raha pärinebEuroopa Regionaalarengu Fondi INTERREG 2014 - 2020 Läänemere piirkonna programmist.

 

 

Toimetaja: AGO GAŠKOV