Ühistranspordi järelevalve

Järelevalvet korraldatakse Ida-Viru Maavalitsuse poolt  sõlmitud avaliku teenindamise lepingute ja halduslepingute täitmise üle välja antud liinilubade üle.

Teostatakse kontrolli

  • Sõitjateveo eeskirjadest kinnipidamise üle;
  • sõitjate üle;
  • bussijuhtide üle;
  • ühissõiduki tunnuseid matkivate sõidukite üle.

Seaduslik  alus  

 Ida-Viru Maavalitsusel on õigus

  • Järelevalve korras puuduste avastamisel teha märgukirju  ja ettekirjutusi rikkujatele;
  •  Algatada väärteomenetlusi rikkujate (sõitjad, bussijuhid, juriidilised isikud) suhtes;
  • Järelevalve tulemusena saadud andmete kasutamisega suunata ja koordineerida maakonna  ühistranspordi arengut.

Dokumendid

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna nõunik

Valentina Lunina 33 21 207 valentina.lunina@ida-viru.maavalitsus.ee

kabinet

208