« Tagasi

Ida-Viru maakonnaplaneering tasakaalustab kohalikku ja üleriigilist huvi

Ida-Viru Maavalitsuse pressiteade 30. 12. 2016

 

Maakonnaplaneering kujundab ruumilise arengu strateegiliselt läbimõeldud arengusuunad, mis arvestavad maakonna ja riigi huve tasakaalustatult ning annab suunised üldplaneeringute koostamiseks, koordineerib omavalitsuste üldplaneeringuid, annab teavet investoritele ja arendajatele maakonna soovitud arengusuundade kohta.

 

Planeeringu koostamisel lähtuti  üleriigilises planeeringus "Eesti 2030+" ning Ida-Viru maakonna teemaplaneeringutes ja kohalike omavalitsuste üldplaneeringutes toodud eesmärkidest.

 

Maakonnaplaneeringu elluviimine sõltub ühiskonna vajaduste tähtsustumise järjekorrast, mida pole võimalik üheselt ette näha, samuti paljude erinevate subjektide finantseerimisotsustest, mis toimuvad väljaspool ruumilise planeerimise korraldust. Planeering reserveerib perspektiivsete objektide alad, seab nendele aladele kasutustingimused ja määratleb  ehitust ettevalmistavad lisaplaneeringud ja muud toimingud.

 

„Kõige keerulisem oli ettevõtjate, riigiasutuste ja mittetulundussektori huvide ühtlustamine. Eriti teravalt kerkis esile asjaolu, et riigikaitse jaoks olulised alad kattuvad aladega, kus soovivad oma tegevust laiendada tuule-energia arendajad. Selles valdkonnas kompromisse leidmine ei õnnestunud, kuna riigikaitse huve tuli eelistada ettevõtjate huvidele," ütles Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna nõunik Tiit Toos. Senistes teemaplaneeringutes eraldatud tuuleparkide alad aga jäid maakonnaplaneeringusse alles ja nende alade kasutamistingimusi täpsustati. Samuti tähistati kõrge tuulepotentsiaaliga alad, kus on lubatud alustada tuule-energia arendamiseks vajalikke uuringuid. „Need alad saab kasutusele võtta siis, kui väheneb risk kahjustada riigikaitse huve," lisas Toos.

 

Riigihalduse minister Mihhail Korb kiitis Ida-Viru maakonnaplaneeringule heaks 27. 12. 2016. Planeering kehtestati maavanema korraldusega 28. detsembril 2016. Planeeringuga saab tutvuda Ida-Viru maavalitsuse koduleheküljel.

 

Lisainfo Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna nõunik Tiit Toos, tel. 332 1263

Ida-Viru Maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna juhataja Hardi Murula, tel. 332 1212,

Pressiteate koostas Ida-Viru Maavalitsuse avalike suhete nõunik Ago Gaškov, tel. 504 3532.