« Tagasi

Ida-Virumaal peetakse meediat oluliseks siseturvalisuse tagajaks

Ida-Viru Maavalitsuse korraldatud koolitus/seminaril „Meedia kui vahend ja võimalus turvaliste kogukondade loomisel ja hoidmisel" arutati meedia ning jõustruktuuride võimalusi turvalise elu tagamisel.

Inimese turvatunne algab kogukonna ja võimu omavahelisest suhtlemisest ning meedia osa on selles ülitähtis, tõdesid konverentsist osavõtnud.

Politseil ja päästeametil on aastate jooksul kogunenud põhjalik kogemustepagas, kuidas meedia kaudu ärgitada inimesi turvalist keskkonda looma ning hoidma. Meedia omakorda on olnud suurüritustel abiks rikkujate avalikustamisel. Avalikkuse kaasamine on ära hoidnud nii mõnegi õnnetuse.

Ajakirjanikel ja jõustruktuuridel on teineteiselt sellel alal aga ka palju õppida. Ida-Viru Maavalitsuse korraldatud seminaril jagatigi oma kogemusi. „Meedial on kogukonnas väga suur roll ja eesmärgiks, kuidas kõikide huvigruppide huvi rahuldada.  Osapooled tõdesid, et turvalisuses on ennekõike oluline inimene ning sellel juhul ei tohi olla kaotajaid. Osalejad pidasid väga oluliseks infoliikumise kiirenemist. Turvaliste kogukondade loomisel ja hoidmisel tuleb teha koostööd ning olla huvitatud reaalsest elu korraldusest",  ütles seminari peakorraldaja, Ida-Viru maasekretär Eve East.

„On väga mõistlik, et siseturvalisuse eest vastutavad asutused on asunud huvi tundma, kuidas nende sõnumid meedias kajavad ning mismoodi neid paremini kõlama panna. Vastavad organisatsioonid on ilmselt hakanud aru saama, et tühipaljad kampaaniad stiilis: "Rattakiivri kandmine on tähtis!" või "Kontrolli suitsuanduri patareid!" ei tööta, kui sel pole sidet päris eluga. Päris elu on aga needsamad lood, mis meie ümber iga päev toimuvad, need juhtumid, kus inimesed õnnetustes kannatada saavad. Ja neist tulebki rääkida põhjalikult ja ilustamata, sest päris elu on inimeste jaoks veenev ja paneb enda turvalisusele mõtlema rohkem kui loosungid," lisas maakonnalehe „Põhjarannik" ajakirjanik Erik Kalda.

Ida-Virumaa on Eesti üks suuremaid maakondi, millest tuleneb ka piirkonna keerukus. Siseturvalisusele on maakonnas tõsiselt tähelepanu pööratud. Sügisel peeti Jõhvi Kontserdimajas konverentsi „Terve ja turvaline Ida-Virumaa", kus käsitleti turvalise elukeskkonna eri tahke, alates haridusest ja haritusest turvalisuse tagajana, lõpetades ohtlike olukordade õigeaegse märkamise ja nende põhjuste kõrvaldamisega.

Konverentsi eesmärk oli välja tuua kõige olulisemad kitsaskohad, riskid ning põhjused, millele tuleb meil tegevusi planeerides lahendused leida. Oluline on kogukondade turvalisusalase teadlikkuse suurendamine. Äsjasel seminaril jätkati konverentsil püstitatud teemade käsitlemisega kitsamas ringis.

"Ida-Virumaal käsitletakse siseturvalisust mitte ühekordse kampaaniana, vaid protsessina, mille arengut saab piirkonnale kasulikus suunas juhtida koos erinevaid kogukondi kaasates," tõdes Eve East.

Seminar on korraldatud Euroopa sotsiaalfondi raheliste vahenditega projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" toetatava tegevuse 2.4. Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks (SFOS-i kood 2014-2020.2.07.004.01.15-0003) raames.

Pressiteate koostas

Ago Gaškov,

Ida-Viru Maavalitsuse avalike suhete nõunik