« Tagasi

Mis muutub pärast 1. jaanuari 2018?

 

Maavalitsused on selleks päevaks oma tegevuse lõpetanud, aga Eesti Vabariik on ikka alles, ainult need ülesanded, mida seni täitsid maavalitsused, jagatakse keskvõimu ja kohalike omavalitsuste vahel.

Maavalitsuste tegevuse lõpetamine otsustati valitsuskabinetis 12. jaanuaril 2017 ning selle otsuse järgi lõpetatakse maavalitsuste tegevus 1. jaanuarist 2018.

Kohalikud omavalitsused hakkavad tegelema

- rahvastikutoimingutega (maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused),

- ühistranspordi korraldamisega  ühistranspordikeskuste kaudu (kohalikud omavalitsused ühiselt),

- maakonna arendustegevusega: maakonna arengustrateegia koostamine, väliskoostöö, arendusprojektid jm (kohalikud omavalitsused ühiselt),

- terviseedenduse ja maakonna turvalisuse alase koostöö koordineerimisega (kohalikud omavalitsused ühiselt),

- kultuurivaldkonna ülesannetega,

- alaealiste õigusrikkujatega.

Samuti hakkavad kohaliku omavalitsused

 korraldama valimisi ja

sõlmima asendushoolduse korraldamise lepinguid.

 

Ministeeriumid ja keskasutused hakkavad tegelema

- õppeasutuste järelevalvega (Haridus- ja Teadusministeerium),

- hariduskorralduslikke ülesannetega (Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove),

- maareformi ja  maatoimingutega (Maa-amet),

- rahvastikutoimingute järelevalve ja eksamitega (Siseministeerium),

- raamatukogude järelevalvega (Kultuuriministeerium),

- valimiste korraldamisega (Riigi valimisteenistus),

- KOV haldusaktide järelevalvega (Justiitsministeerium),

- planeeringute koostamise ja KOV planeeringute järelevalvega (Rahandusministeerium),

- regionaalarengu programmide koordineerimisega (Rahandusministeerium),

- KOV juriidiline nõustamisega (Rahandusministeerium),

- KOV ühinemiste ja asutusüksuste piiride muutmisega (Rahandusministeerium),

- omandireformi ülesannetega (Rahandusministeerium);

- maa hüpoteegipidaja ülesannetega (Rahandusministeerium),

- karantiini kehtestamisega (Veterinaar- ja Toiduamet).

Ministeeriumid ja keskasutused hakkavad ka

-analüüsima noorsootööd, tegelema vastavate programmide ja toetuste eraldamisega  (Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Noorsootöö keskus),

- väljastama sotsiaalvaldkonna tegevuslube, korraldama järelevalvet ja koguma statistikat (Sotsiaalkindlustusamet),

- teostama liikmeõigust  maaparandusühistutes (puutumust omav ministeerium või Keskkonnaministeerium).