Viisaga seotud toimingud

19.01.17

 

Riigihalduse minister eraldas Vene viisade kompenseerimiseks 50 000 eurot
Rahandusministeeriumi pressiteade

18.1.2017

 

Riigihalduse minister Mihhail Korb allkirjastas käskkirja, millega avatakse taotluste vastuvõtt 2017. aasta Venemaa Föderatsiooni viisade kompensatsiooniks. Eraldatud 50 000 eurot on mõeldud inimestele, kes külastavad Venemaal Eesti piiri äärsetel aladel elavaid lähisugulasi või nende matmispaiku.

 

„Pean oluliseks, et piirialade inimesed saaksid külastada oma sugulasi ja esivanemate või sugulaste kalme teisel pool piiri. See toetab üle põlvkondade püsinud sidemete jätkumist," ütles riigihalduse minister Mihhail Korb.

 

Kompensatsiooni saamiseks võivad taotlusi esitada kõikides maakondades elavad Eesti kodanikud, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Eestis ja kes soovivad Venemaa piirilähedastel aladel elavat abikaasat, lähisugulasi, sugulasi või nende matmispaiku külastada. Lähisugulaseks loetakse ema, isa, tütar, poeg, õde, vend, vanaema, vanaisa ja lapselaps. Sugulaseks loetakse taotleja lähisugulase või taotleja abikaasa tütart, poega, ema, isa, õde, venda, vanaema, vanaisa või lapselast.

 

Viisakompensatsiooni taotlusi võtavad vastu ja menetlevad Ida-Viru maavalitsus ja Võru maavalitsus. Kultuurivahetuse viisadega tegeleb Võru maavalitsus.

 

Kui külastada abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Vene Föderatsiooni Leningradi oblasti Slantsõ rajooni Zagrive vallas, Kingissepa rajooni Bolšelutski ja Kuzemkino vallas ning Ivangorodi linnas, tuleb taotlus esitada Ida-Viru maavalitsusele. Kui külastada abikaasat, lähisugulasi või sugulasi või nende matmispaiku Vene Föderatsiooni Pihkva oblasti Petseri linnas või Petseri rajooni Irboska, Krupa, Kulje, Laura, Uue-Irboska, Pankavitsa või Petseri vallas, tuleb taotlus esitada Võru maavalitsusele.

 

Taotlusi viisalõivu kompensatsiooni saajate nimekirja kandmiseks saab esitada kuni 31. oktoobrini 2017, taotlusi tasutud viisalõivu kompenseerimiseks kuni 30. novembrini 2017.

 

Sel aastal hüvitatakse maksimaalselt 70 eurot ühe taotleja kohta. Hüvitist saab dokumentide alusel viisa eest, mille kehtivusaeg langeb kas osaliselt või täielikult 2017. aastasse. 2017. aastal saab taotleda viisa lõivu kompenseerimist ka ühekordsele viisale, mille kehtivusaeg jäi perioodi novembrist detsembrini 2016.

 

Lisainfo:

•           Käskkiri ja muud materjalid rahandusministeeriumi koduleheküljel: http://www.fin.ee/siseriiklikud-toetused#Venemaa_F_deratsiooni_viisa_menetlemise_tasu_kompenseerimise_toetusskeem

•           Ida-Viru maavalitsuse kontakt: Monika Helmerand (monika.helmerand@ida-viru.maavalitsus.ee, tel 332 1205) ja Hiie Keskla (hiie.keskla@ida-viru.maavalitsus.ee, tel 332 1264);

•           Võru maavalitsuse kontakt: Heli Põhja (heli.pohja@voru.maavalitsus.ee, tel 786 8303) ja Helbe Allas (helbe.allas@voru.maavalitsus.ee, tel 786 8310)

•           Rahandusministeerium: Anne Lindma (anne.lindma@fin.ee, tel 611 3102)

 

Ott Heinapuu
avalike suhete osakond
Rahandusministeerium
tel 611 3035 | 56 659 980
ott.heinapuu@fin.ee
www.fin.ee | Endla 13, 10122 Tallinn
twitter.com/rahandus | blogi.fin.ee