Euroopa Liidu info (Europe Direct)

24.01.14

Eesmärk:

  • Euroopa Liiduga seonduva info levitamine ja koordineerimine maakonnas vastavalt erinevatele sihtgruppidele.
  • Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele erapooletu vastamine telefoni, kirja ja elektronposti teel.
  • Konsultatsioonid ja nõustamine. Euroopa Liidu alaste teabepäevade, infotundide, seminaride ja loengute korraldamine vastavalt vajadusele.

 

Europe Direct infoliini

Teavet saab helistades Europe Direct infoliini tasuta* numbril üle kogu Euroopa Liidu (teenus on kasutatav tööpäevadel kella 9.00–18.30 Kesk-Euroopa aja järgi): 00 800 6 7 8 9 10 11

* mõned mobiilioperaatorid ei võimalda helistada numbritele, mis algavad 00800, või küsivad nende kõnede eest tasu. Teatavatel juhtudel telefoniautomaatidest või hotellidest helistades võivad kõned olla tasulised.

Teavet saab ka Rahvusraamatukogu Euroopa Liidu infokeskuse euroinfo telefonil 800 3330.

Eestist helistades on kõned tasuta. Telefon on avatud E–R kella 11.00–19.00.

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht Ametniku nimi Telefon E-post Lisainfo