Hajaasustuse programm

23.05.16

Hajaasustuse programmi taotlusvooru avamine

 

Ida-Viru Maavalitsus teatab, et alates 08.04.2016 avatakse hajaasustuse programmi 2016. a  taotlusvoor järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla, Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu, Lüganuse, Iisaku, Toila ja Jõhvi. Programmis osaleda soovivad isikud saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele vallavalitsusele kuni  09.06.2016.

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

 

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamiste veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

 

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 17.03.2016 käskkirjas nr 073 „Hajaasustuse programmi 2016. a programmdokument", mis on kättesaadav

EAS-i http://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/ ja Ida-Viru Maavalitsuse (http://ida-viru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

 

Lisainfo:

Aseri Vallavalitsus: Liivi Vares 3351495, 53053063, liivi@aserivv.ee

Kohtla Vallavalitsus: Margit Juuse 3373348, 53024111, margit.juuse@kohtlavv.ee

Illuka Vallavalitsus: Ervin Metsatalu 3323648, 5172605, ervin.metsatalu@illuka.ee

Sonda Vallavalitsus: Aivo Hannus 3355222, 55537224, aivo.hannus@sonda.ee

Iisaku Vallavalitsus: Piret Anvelt 3372735, 58866864, piret.anvelt@iisaku.ee

Vaivara Vallavalitsus: Jaan Metsis 3929012, 5173150,  jaan.metsis@vaivara.ee

Mäetaguse Vallavalitsus: Aigi Kullerkupp 3366920, 53005031, aigi.kullerkupp@maetaguse.ee

Avinurme Vallavalitsus: Arvi Liiv 3397442, 53418723, arvi@avinurme.ee

Lohusuu Vallavalitsus: Tiiu Puu 3323668, 5655821, tiiu.puu@lohusuuvv.ee

Lüganuse Vallavalitsus: Krisli Kaldaru 3325872,  krisli.kaldaru@lyganuse.ee

Jõhvi Vallavalitsus: Rein Luuse 336 3745, 508 3226, rein.luuse@johvi.ee

Toila Vallavalitsus: Mehis Luus, 335 8101,5209403,  mehis.luus@toila.ee

Ida-Viru Maavalitsus : Galina Paaps 3321228, galina.paaps@ida-viru.maavalitsus.ee, Tiit Toos 3321263, tiit.toos@ida-viru.maavalitsus.ee

 

 

 

Dokumendid: