Ida-Viru maakonnaplaneeringu koostamise nõustamiseks ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks konsultandi (konsultantide) leidmine

Hanketeade (TV02)  hanke 145165, "Ida-Viru maakonnaplaneeringu koostamise nõustamiseks ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks konsultandi (konsultantide)...

Sõiduautode kasutusrendile võtmine

Hanketeade (TV02)  hange 140024, "Sõiduautode kasutusrendile võtmine" https://riigihanked.riik.ee/register/hange/140024   Hankekord Ida-Viru Maavalitsuses ...

Uuringu „Ida-Viru maakonna optimaalse ja sidustatud transpordi (sh kergliiklusteede) võrgustiku toime kavandamine" tellimine (korduv)

Hankedokumendid Maavanema korraldus (Hanke algatamine ja komisjoni moodustamine) Maavanema korraldus (Hankemenetluse lõpetamine)

Uuringu „Ida-Viru maakonna optimaalse ja sidustatud transpordi (sh kergliiklusteede) võrgustiku toime kavandamine" tellimine

Ida-Viru maavalitsus on algatanud hanke „Uuringu „Ida-Viru maakonna optimaalse ja sidustatud transpordi (sh kergliiklusteede) võrgustiku toime kavandamine" tellimine" Pakkumuste esitamise tähtaeg...