Kogukondliku turvalisuse 2016. aasta maakondlik toetusvoor

12.10.16

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondlikus toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

 

Kogukondliku turvalisuse maakondliku toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

 

Taotlemise üldtingimused

Kogukondliku turvalisuse 2016.a. toetusvooru tingimused

Hindamismetoodika

 

Taotlejaks võivad olla:

- Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud, sihtasutused ja usulised ühendused;

- vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.

 

 Ühe projekti toetuse piirsumma on 3500 eurot.

 Taotluste esitamise tähtaeg: 1. november 2016.a. kell 16:30.

 

Elektrooniliselt esitatav taotlus tuleb saata maavalitsuse kodulehel märgitud kogukondliku turvalisuse 2016. aasta toetusvooru e-posti aadressile info@ida-viru.maavalitsus.ee hiljemalt 16:30, paberkandjal esitatav taotlus tuleb viia maavalitsusse käsipostiga (Jõhvi, Keskväljaku 1) hiljemalt kell 16:30 või saata posti teel maavalitsuse postiaadressile (postitempel ei tohi olla hilisem kui 01.11.2016)

Taotlemiseks tuleb esitada allkirjastatuna nii taotlusvorm kui ka eelarvevorm.

 

TUR16 taotlusvorm

TUR16 eelarve vorm

 

Aruande vormid

 

TUR16 sisuaruande vorm

TUR16 kuluaruande vorm

 

Eeldame, et toetuse saaja teavitab projekti elluviimise käigus regulaarselt avalikkust elluviidud tegevustest ja KÜSKilt saadud toetusest. Toetusele tuleks viidata kas kasutades Siseministeeriumi ja KÜSK ühislogo või sõnaliselt: „Projekti rahastab siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital"