Komisjonid

22.09.16

Alaealiste komisjon

 

 

 

Ida-Viru maakonna tervisenõukogu

 

 

 

Ida-Viru maakonna ühistranspordikomisjon

 

 

 

Ida-Viru maakonna ühistranspordi sihtotstarbelise toetuse jaotamise alaline komisjon

 

 

 

Inventeerimiskomisjon

 

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi hindamiskomisjon

 

 

 

Maakondliku arendustegevuse programmi komisjon

 

 

 

Maakondlik hindamiskomisjon

 

 

 

Maakonna valimiskomisjon

 

 

 

Perearsti ametikohtadele konkursi väljakuulutamine ja komisjoni moodustamine

 

 

 

Regionaalseteks investeeringutoetusteks komisjon

 

 

 

Riigihanke tulemuste hindamiskomisjon

 

 

 

Riigivara valitsemist korraldav komisjon

 

 

 

Tehniliste abivahendite ekspertkomisjon

 

 

 

Toimetaja: AGO GAŠKOV