Nime muutmine

7.09.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Uue eesnime, perekonnanime või isikunime andmist võivad taotleda Eesti Vabariigi kodanikud ja Eestis alalist elukohta omavad isikud, kes ei ole välisriigi kodanikud. Alaealisele uue nime andmise avalduse kirjutavad tema vanemad. Nime taotlemine peab olema põhjendatud.

 

Abiellumisel perekonnanime muutmist ja abielulahutuse käigus abielueelse nime tagasisaamist ei loeta nime muutmiseks ning nende suhtes kehtib eraldi kord.

 

Uue nime andmise otsuse teeb regionaalminister või tema volitatud perekonnaseisuametnik. Taotlejale teatatakse otsusest ning ta saab allkirja vastu väljavõtte dokumendist, mis sisaldab otsust nime andmise või sellest keeldumise kohta.

Kestvus

Asja menetlemine ja otsuse tegemine võib võtta olenevalt asjaoludest aega 7 päeva kuni 3 kuud.

Riigilõiv

Olenevalt põhjusest 100.00 eurot või riigilõivuvaba

Tasumine

Rahandusministeeriumi arveldusarve
EE891010220034796011 SEB Eesti Ühispangas
EE932200221023778606 Swedbankis
Viitenumber 2900082744

Selgitusse kirjutada "uue isikunime andmine" ja nimevahetaja perekonnanimi.

Riigilõiv peab olema tasutud enne avalduse esitamist. Kohapeal saab riigilõivu tasuda internetipangas.

Õigusaktid

Lisainfot annab

Raissa Gorski, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 222, e-post raissa.gorski@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Asta Kampus, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 332 1273, e-post asta.kampus@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek. Avalduse saab saata ka e-posti teel digiallkirjastatuna, kui pole vaja esitada lisadokumente andmete kohta, mis sisalduvad rahvastikuregistris.

 

Aadress: Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva


 

VASTUVÕTUAJAD...


Kontakttelefon 3321 222; 3594 010

 

Vajaminevad dokumendid

  • avaldus
  • sünnitunnistus
  • isikutunnistus või pass

 

Seadusest tulenevatel juhtudel võib nõuda ka muid dokumente, mis tõendavad vajaminevaid andmeid.

Tulemus

Regionaalministri käskkiri või perekonnaseisuametniku otsus. Nimekanne rahvastikuregistris.

Blankett, taotlusvorm

uue isikunime andmise avaldus (printimiseks)