Surma registreerimine

7.09.16

Teenuse üldandmed

 

Teenuse kirjeldus

Surma registreerimiseks esitab perekonnaseisuasutusse avalduse surnu abikaasa, sugulane või keegi teine, kellel on andmeid inimese surma kohta.

Kestvus

Surm tuleb registreerida seitsme päeva jooksul surmapäevast või surnu leidmise päevast arvates.

Riigilõiv

-

Tasumine

-

Õigusaktid

 

Lisainfot annab

Ksenia Petrova, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3321 252, e-post ksenia.petrova@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Karin Martsepp, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 3594 054, e-post karin.martsepp@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Asta Kampus, Ida-Viru Maavalitsuse kantselei peaspetsialist, tel 332 1273, e-post asta.kampus@ida-viru.maavalitsus.ee

 

Teenuse taotlemine

 

Kohapeal

 

Vajalikud sammud

Vajalik isiklik kohaletulek.

 

Aadress: Keskväljak 1, Jõhvi; Joala 12, Narva

 

VASTUVÕTUAJAD...

 

Vajaminevad dokumendid

1. Surmast teataja isikut tõendav dokument 

 

2. Avaldus, milles sisalduvad järgmised andmed:

  • surnu isikunimi ja isikukood;
  • surmakoht ja -aeg;
  • surnu leidmise koht, kui surmakoht ei ole teada;
  • matmiskoht;
  • surmast tingitud hooldusõiguse muudatused;
  • abielu lõppemine;
  • surma registreerimise avalduse esitaja isikunimi ja isikukood.

 

3. Surnu isikut tõendav dokument

 

4. Arstlik surmateatis või politseiasutuse tõend

 

Võõrkeelsed dokumendid peavad olema tõlgitud. Välisriigi dokumendid peavad olema legaliseeritud ja apostillitud, v.a järgmised riigid: Austria, Belgia, Bosnia, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Läti, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Šveits, Türgi, Ukraina, Venemaa.

Tulemus

Surmakanne rahvastikuregistris. Surma tõendamiseks väljastatakse surmatõend.

Blankett, taotlusvorm

surma registreerimise avaldus (printimiseks)