« Tagasi

Ida-Viru maavanem kuulutab välja avaliku kirjaliku enampakkumise kohtuotsustega kriminaalasjades konfiskeeritud alljärgnevate varade võõrandamiseks:

·         Korteriomand Altserva 42-11,Kohtla-Järve

alghind 1450,00 eurot, tagatisraha 145,00 eurot, osavõtutasu 29,00 eurot

 

·         Korteriomand Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve

alghind 7550,00 eurot, tagatisraha 755,00 eurot, osavõtutasu 151,00 eurot

 

·         Korteriomand Gerassimovi 22-80, Narva

alghind 16 900,00 eurot, tagatisraha 1690,00 eurot, osavõtutasu 338,00 eurot

 

·         Kinnistu Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve, Narva

alghind 5500,00 eurot, tagatisraha 550,00 eurot, osavõtutasu 110,00 eurot

 

Kirjalike pakkumiste esitamise tähtaeg 10.07.2017.a. kell 11.00, aadressil Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi.

Kirjalike pakkumiste avamise tähtaeg 10.07.2017.a. kell 11.15, aadressil Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi, kabinet 213.

 

Tagatisraha tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, viitenumber  2800082433 või SEB  pank EE891010220034796011, viitenumber 2800082433 või Nordea Bank  EE701700017001577198, viitenumber 2800082433, selgitus: Ida-Viru Maavalitsus, tagatisraha, „Altserva 42-11, Kohtla-Järve enampakkumine" või „ Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve   enampakkumine"   või  „Gerassimovi 22-80, Narva enampakkumine"   või „ Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve enampakkumine", osaleja nimi.

 

Osavõtutasu tasuda Rahandusministeeriumi arveldusarvele Swedbank EE932200221023778606, viitenumber  2800082433 või SEB  pank EE891010220034796011, viitenumber   2800082433 või Nordea Bank EE701700017001577198, viitenumber, 2800082433, selgitus: Ida-Viru Maavalitsus, osavõtutasu, „Altserva 42-11, Kohtla-Järve enampakkumine" või „ Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve  enampakkumine"    või  „Gerassimovi 22-80,   Narva enampakkumine" või „ Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve enampakkumine", osaleja nimi.

 

Osavõtutasu ja tagatisraha peavad olema laekunud ülalnimetatud arvetele hiljemalt kirjalike pakkumiste esitamise tähtpäevaks.

 

Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitada:

  1. avaldus (vormid avaldatud: http://ida-viru.maavalitsus.ee/enampakkumised)
  2. isikut tõendava dokumendi koopia
  3. osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavate dokumentide koopiad
  4. esindaja volikiri

 

Kirjalikud pakkumised esitada hiljemalt 10.07.2017 kell 11.00 kinnises ümbrikus, aadressil Ida-Viru Maavalitsus, Keskväljaku 1, 41594 Jõhvi, kabinet 201, märgusõna „Altserva 42-11, Kohtla-Järve enampakkumine" või „ Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve enampakkumine" või  „Gerassimovi 22-80, Narva enampakkumine" või „ Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve enampakkumine", osaleja nimi.

 

Täiendav informatsioon finantsnõunik Monika Helmerand´ilt telefonil 332 1205 või kantselei juristilt Milvi Tooming´alt telefonil 332 1229. 

Varaga tutvumise aja palume eelnevalt   kokku   leppida järgmistel telefonidel:

finantsnõunik Monika Helmerand, telefon 332 1205 või

jurist Milvi Tooming, telefon  332 1229

 

·         Korteriomand Altserva 42-11,Kohtla-Järve

Konfiskeeritud Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja 25.11.2015 otsusega kriminaalasjas nr.1-15-9570.

Korteriomandi (registriosa nr.2710707, katastritunnus 32204:002:0105) koosseisu kuulub 2-toaline korter suletud netopinnaga 43,4 m2. Korter on rekonstrueerimisjärgus (halvas seisukorras)

 

·         Korteriomand Ahtme mnt.25-11, Kohtla-Järve

Konfiskeeritud Viru Maakohtu Jõhvi kohtumaja 15.10.2015 otsusega kriminaalasjas nr.1-15-8408.

Korteriomandi (registriosa nr.846907, katastritunnus 32205:001:0029) koosseisu kuulub 1-toaline korter suletud netopinnaga 31,6 m2. Korteri seisukord hea/väga hea.

 

·         Korteriomand Gerassimovi 22-80, Narva

Konfiskeeritud Viru Maakohtu Narva kohtumaja 29.07.2015 otsusega kriminaalasjas nr.1-15-4978.

Korteriomandi (registriosa nr.1128309, katastritunnus 51105:004:0088) koosseisu kuulub 2-toaline korter suletud netopinnaga 46,9 m2. Korter on rekonstrueerimisjärgus.

 

·         Kinnistu Järveküla tee 5a, Kohtla-Järve, Narva

Konfiskeeritud Viru Maakohtu 13.05.2014 otsusega kriminaalasjas nr.1-14-3325.

Kinnistu (registriosa nr.2852207, katastritunnus 32214:001:0031) koosseisus on amortiseerunud hoone.

 

Kõik vara ostu-müügi vormistamisega seotud kulud kannab Ostja.