« Tagasi

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Harju, Ida-Viru ja Jõgeva maakondade II taotlusvoorus toetatakse 18 projekti elluviimist toetuse kogumahus 21,1 miljonit eurot.

Toetatud projektid:

 

 

Ida-Virumaa:

Turismiprojektid:

Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine

Toetuse suurus 3 727 928,81 eurot

Endise põlevkivikarjääri tehismaastikule luuakse ainulaadne külastusatraktsioon "Aidu Veemaa", mis ühendab tipptasemel veespordi ja mitmekesised vabaaja

aktiivse veetmise võimalused. Põnevalt organiseeritud Veemaa pakub veesõite, suplust, aerutamist, veemotot, ronimist, rannamõnu, teatrit ja kontserte.

Aidu Veemaal on aastas ca 30 000 külastust ning luuakse 12 otsest ja 30 kaudset töökohta.

Visuaalne ülevaade projekti alast Aidu karjääris: http://www.taevakaamera.ee/360/aidu.html

Kontaktisik: Imre Poom e-post: adrenaator@gmail.com, telefon: 521 3726

 

Kreenholmi Tekstiilimaailm

Toetuse suurus 3 590 053,36 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Narva seni kinnise Kreenholmi ajaloolise ketrus- ja kudumisvabriku puuvillaladudesse unikaalne turismiatraktsioon (töönimetusega) Kreenholmi Tekstiilimaailm. Kreenholmi lugu ja puuvilla, tekstiili ning disainiga seotud teemasid tutvustab elamuslik, mänguline, multisensoorne ning kaasav väli- ja siseekspositsioon, pakkudes harivat, elamuslikku külastuskogemust. Tervikut toetavad lisateenused, Narva jõe ja Venemaa vaatega lisandväärtust loov avalik ruum puhke- ja tegevuskeskkonnana.

 

Kontaktisik: Jaanus Mikk e-post: jaanus@apollon.ee, telefon: 502 1971; Ülle Puustusmaa  epost: ylle@bda.ee; telefon: 5804 0801

 

Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine

Toetuse suurus 469 625,00 eurot

Ida-Viru turismisihtkohta arendava turismiklastri eesmärk on saada Eestis ööbmiste arvult suuruselt teiseks turismipiirkonnaks, tuues Eestisse uusi sihtrühmi ja ööbimisi.

Arengut toetavad paljud suured turismiarendused piirkonnas ning logistiliselt väga hea asukoht. Nende tegurite võimendamiseks on käesolevas projektis planeeritud tõsta kohaliku turismisektori võimekust, arendada turismiteenuseid ja tooteid ning ellu viia intensiivne 2-aastane turunduskampaania Eesti, Soomes ja Venemaal.

 

Kontaktisik: Kadri Jalonen  e-post: kadri.jalonen@ivek.ee, telefon: 517 4236

 

Tulivee salapiiritusemuuseum ja kontserdikeskus

Toetuse suurus 465 799,62 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Ida-Virumaale Liimala ajaloolisesse kalurikülla, liivaranna äärde, 1920-40 toimunud ulatuslikku salapiiritusevedu käsitlev muuseum koos mereteemalise raamatukoguga. Projekti käigus rajatakse ka 15 meetri kõrgune vaatetorn ja välilava. Omavahenditest ehitatakse 9 numbritoaga hotell kuni 35-le külastajale. Koos varasemalt rajatud Purtse jahtsadama ja Tulivee restoraniga ning planeeritavate majutushoonetega tekib tervikuna toimiv, unikaalne Tulivee turismikeskus, mis jutustab külastajale rannarahva ajalooga seotud lugusid.

 

Kontaktisik: Hannes Prits  e-post: hannes.prits@estover.ee, telefon: 505 8695

 

Sillamäe rannapromenaadi rajamine

Toetuse suurus 2 318 672,50 eurot

Toetuse abil on kavas rajada rannapromenaad, mis ühendab reisi- ja jahisadamat kesklinnaga ning moodustab rekonstrueeritava Mere puiesteega ühtse terviku. Sillamäe linna ranna-ala kujuneb oluliseks arengutsooniks ja atraktiivseks puhkealaks. Rajatav promenaad iseloomustab Sillamäed kui merelinna, ühtlasi rõhutades selle ajaloolist eripära.

 

Kontaktisik: Aleksei Stepanov  e-post: stepanov@sillamae.ee telefon: 392 5704

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projekt:

Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)

Toetuse suurus 1 359 999,74 eurot

Toetuse abil on kavas Kohtla-Järve linna Järve tööstusalale suunduva Ehitajate tänava rekonstrueerimine 1,6 km lõigul, Ehitajate tänava ja Järveküla tee ristmiku ümberehitamine, kergliiklustee koos väikevormidega (istepingid, prügikastid) ja tänavavalgustuse rajamine kogupikkusel 2,4 km. Järve tööstusala on Eesti üks suurimaid, hõlmates enda all ca 1400 ha tööstusmaad. Praegu tegutseb tööstusalal 50 erineva suuruse ja profiiliga ettevõtet.

 

Kontaktisik:  Tatjana Samsonova  e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee, telefon: 512 3927.

 

Harjumaa:

Turismiprojektid:

Aegviidu Tervisespordikeskus
Toetuse suurus 747 771,48 eurot

Toetuse abil on kavas renoveerida Aegviidu veduridepoohoone ning välja ehitada vajalik ruumilahendus, et võtta hoone kasutusse Kõrvemaa tervisespordikompleksi keskusena – Aegviidu Tervisespordikeskus.

Hoone esimesele korrusele tuleb spordivarustuse (suusad, rattad, räätsad, discolfi kettad) laenutus- ja hooldusruum, paigaldatakse turismiinfo e-kiosk, pakihoikapid ning on ka tualettruumid.

Teisele korrusele tulevad riietus- ning pesemis- ja saunaruumid.

Kolmandale korrusele tuleb ruum koos abiruumidega, kus on võimalik enne suuremaid üritusi nõu pidada ja mida on võimalik suurürituste (nagu Presidendimatk, suusamaraton, rattamaraton jne) ajal kasutada staabina.

 

Kontaktisik Aegviidu vallavanem Riiv Noor e-post: riivo.noor@aegviidu.ee , telefon: 605 1772

 

Anija mõisakompleksi väljaarendamine mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu "
Toetuse suurus 1 752 972,39 eurot

Toetuse abil on kavas renoveerida Anija mõisa pea- ja aidahoone ning avada see külastajatele mõisaajastu külastuskeskusena „Mõisa aja lugu". Mõis koos pargiga hakkab olema kogu mõisakultuuri pärandist terviklikku ülevaadet andev keskus, kus ükski ajastu ei ole teisest tähtsam. Anija mõis tahab väärtustada unustatud vana, näidata kadunud aegade säilinud kihte, kus on nii hiilgust kui argisust. Mõisa motoks on „Lihtsuse võlu". Pearõhk pannakse ajastute vahetule kogemisele viie meele ja isetegemise kaudu.

 

Kontaktisik: Janne Kallakmaa e-post: anijamois@anija.ee, telefon: +372 5553 4368

 

Jäneda - Aegviidu - Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskus kergliiklustee ehituse viimane etapp, pikkusega 3,2 km

Toetuse suurus 481 214,75 eurot

Toetuse abil on kavas ehitada kergtee Aegviidust Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.  Aegviidu ja selle lähiümbrus on perspektiivikas turismi ning puhkemajanduspiirkond Harjumaa kagupiiril, olles mitmete oluliste matkateede sõlmpunktiks. Piirkond pakub loodus- ja

liikumissõpradele arvukaid võimalusi erinevateks tegevusteks ning ehitatav tee loob turvalise ja ohutu võimaluse liikuda külastajatel (matkajad, tervisesportlased, puhkajad, lastega pered, pensionärid jne) Aegviidust Kõrvemaa keskuseni. Kergliiklustee on loogiliseks jätkuks Aegviidu valla kergliiklusteedele ja moodustaks ühtse terviku alates Jänedalt läbi Aegviidu kuni Kõrvemaa Matka- ja Suusakeskuseni.

 

Kontaktisik: Riivo Noor e-post: riivo.noor@aegviidu.ee, telefon: 605 1772

Vigursõidu ja rahvaürituste plats
Toetuse suurus 219 475,72 eurot.

Toetuse abil on kavas rajada LaitseRallyParki vigursõidu ja rahvaürituste plats, mille puudumine on saanud kitsaskohaks suurvõistluste ja –ürituste korraldamisel. Projekti abil tõstetakse pargi teenuste kvaliteeti ja luuakse juurde erinevaid teenuseid, mis on seotud motospordi ja sõiduoskuste arendamisega, samuti avatakse park motospordiga mittetegelevatele inimestele erinevate rahvaürituste (laadad, kokkutulekud jne.) korraldamise kaudu.

 

Kontaktisik: Üllar Suvemaa e-post: yllar@piko.ee, telefon: 509 3321

 

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektid:

Kotka "pargi ja reisi" parkla rajamine Kuusalu vallas

Toetuse suurus 113 332,64 eurot

Toetuse abil on kavas rajada 25-kohaline „pargi ja reisi" parkla ning rajatakse parklat ning kolme

bussipeatust ühendav kõnniteede võrgustik kogupikkusega ca 350 meetrit. Projekti abil paraneb

elanike juurdepääs ja turvalisus liikumisel töökohtadele ning avalikele teenustele.

 

Kontaktisik: Tõnu Ammussaar, e-post: tonu.ammussaar@kuusalu.ee, telefon: 5302 5456

 

Raasiku kergliiklustee

Toetuse suurus 668 001,76 eurot

Toetuse abil on kavas rajada 3,52 km pikkune kergliiklustee Raasiku alevikku, mis ühendab keskuse ja aleviku ääreaalade elamupiirkonnad (Tehase ja Jägala-Aruvalla tee äärne ajalooline keskus ja tagab jalakäihjate ohutu liikumise keskusesse ja tagasi.

 

Kontaktisik : Raivo Uukkivi, e-post: Raivo.uukkivi@raasiku.ee, telefon: 6070 580

 

Keila - Lehola kergliiklustee rajamine

Toetuse suurus 594 792,26 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Keila – Lehola kergliiklustee pikkusega 4075 meetrit. Projekti eesmärgiks on piirkonna elukeskkonna parandamine ja parema ligipääsu tagamine töökohtadele ning avalikele teenustele läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise. Kergliiklustee rajamisega eraldatakse jalgsi ja jalgrattaliiklus maanteeliiklusest, mille tulemusena suureneb liiklusohutus ning elanike jaoks paranevad tervisespordi võimalused.

Kontaktisik: Maie Liblik e-post: maie.liblik@keilavald.ee, telefon: 677 6918

 

Jõgevamaa

 

Turismiprojektid:

Kamari järve veekeskuse rajamine

Toetuse suurus 1 582 118,6 eurot

Toetuse abil on kavas Põltsamaa valda Kamarisse rajada järvepealne veesuusa- ja lauakeskus, mis on Eestis ja naaberriikides ainulaadne aastaringselt avatud ringsüsteemiga veel ning lumel lauatamise ja suusatamise kaabelpark. Pargis saab olema Balti- ja Põhjamaade ainus veepealne seiklus- ja takistusrada, vabaajaatraktsioonid, pakutavad teenused, toetav võrgustik ja vajalik taristu. Tutvustav video https://youtu.be/kdLTuyPjyT8.

 

Kontaktisik: Kristi Klaos e-post: 529 4510, telefon: kristi@poltsamaavv.ee

 

Kalevipoja muuseumi arendamine

Toetuse suurus 1 087 790,03 eurot

Toetuse abil on kavas arendada Kalevipoja muuseumi luues Jõgevamaale Kääpa külla atraktiivne eesti rahvuseepost „Kalevipoeg" käsitlev muuseum. Projektitoetusena renoveeritakse muuseumi hoone ja luuakse eepost kajastavad uued interaktiivsed ekspositsioonid ja virtuaalne keskkond, rajatakse õppeklassid ning täiendatakse ka Kalevipoja teemaparki.

 

Kontaktisik: Jüri Morozov e-post: jyri@kalevipojakoda.ee, telefon: 509 8521

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projekt:

Tabivere tööstusala arendamine

Toetuse suurus 817 417,58 eurot.

Toetuse abil on kavas tööstusalale rajada vee- ja kanalisatsioonitrassid, tuletõrje veevõtusüsteemi võrk, juurdepääsutee ja jalakäijatele juurdepääsutunneli rajamine.

 

Kontaktisik: Tarmo Raudsepp e-post: tarmo@tabivere.ee, telefon: 5695 8663

 

Keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projekt:

 

Annikvere jalg- ja jalgrattatee ehitamine

Toetuse suurus 462 141,60 eurot

Toetuse abil on kavas rajada 2,5 meetri laiune asfaltkattega kergliiklustee, mis algab Põltsamaa linna piirist ja kulgeb kuni Umbusi tee ristmikuni kogupikkusega 2895 meetrit. Projekti eesmärgiks on elanike ohutu ja efektiivne kergliikluse korraldamine arvestades piirkonna elanike liikumisvajadusi ning tagada parem ühendustee tõmbekeskuse Põltsamaa linna ja tagamaa Annikvere, Võhmanõmme, Neanurme, Kaliküla, Kablaküla ning Umbusi külade vahel. Alaeesmärgiks on tagada turvaline ühendustee elanike elukohast avalike teenuste ja töökohtadeni Põltsamaa linna ning Põltsamaa linnast väljaspool asuvate ettevõteteni tööle jõudmine.

 

Kontaktisik: Kristi 

 

Ida-Virumaa:

Turismiprojektid:

Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine

Toetuse suurus 3 727 928,81 eurot

Endise põlevkivikarjääri tehismaastikule luuakse ainulaadne külastusatraktsioon "Aidu Veemaa", mis ühendab tipptasemel veespordi ja mitmekesised vabaaja

aktiivse veetmise võimalused. Põnevalt organiseeritud Veemaa pakub veesõite, suplust, aerutamist, veemotot, ronimist, rannamõnu, teatrit ja kontserte.

Aidu Veemaal on aastas ca 30 000 külastust ning luuakse 12 otsest ja 30 kaudset töökohta.

Visuaalne ülevaade projekti alast Aidu karjääris: http://www.taevakaamera.ee/360/aidu.html

Kontaktisik: Imre Poom e-post: adrenaator@gmail.com, telefon: 521 3726

 

Kreenholmi Tekstiilimaailm

Toetuse suurus 3 590 053,36 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Narva seni kinnise Kreenholmi ajaloolise ketrus- ja kudumisvabriku puuvillaladudesse unikaalne turismiatraktsioon (töönimetusega) Kreenholmi Tekstiilimaailm. Kreenholmi lugu ja puuvilla, tekstiili ning disainiga seotud teemasid tutvustab elamuslik, mänguline, multisensoorne ning kaasav väli- ja siseekspositsioon, pakkudes harivat, elamuslikku külastuskogemust. Tervikut toetavad lisateenused, Narva jõe ja Venemaa vaatega lisandväärtust loov avalik ruum puhke- ja tegevuskeskkonnana.

 

Kontaktisik: Jaanus Mikk e-post: jaanus@apollon.ee, telefon: 502 1971; Ülle Puustusmaa  epost: ylle@bda.ee; telefon: 5804 0801

 

Ida-Viru turismisihtkoha kui võrgustiku arendamine

Toetuse suurus 469 625,00 eurot

Ida-Viru turismisihtkohta arendava turismiklastri eesmärk on saada Eestis ööbmiste arvult suuruselt teiseks turismipiirkonnaks, tuues Eestisse uusi sihtrühmi ja ööbimisi.

Arengut toetavad paljud suured turismiarendused piirkonnas ning logistiliselt väga hea asukoht. Nende tegurite võimendamiseks on käesolevas projektis planeeritud tõsta kohaliku turismisektori võimekust, arendada turismiteenuseid ja tooteid ning ellu viia intensiivne 2-aastane turunduskampaania Eesti, Soomes ja Venemaal.

 

Kontaktisik: Kadri Jalonen  e-post: kadri.jalonen@ivek.ee, telefon: 517 4236

 

Tulivee salapiiritusemuuseum ja kontserdikeskus

Toetuse suurus 465 799,62 eurot

Toetuse abil on kavas rajada Ida-Virumaale Liimala ajaloolisesse kalurikülla, liivaranna äärde, 1920-40 toimunud ulatuslikku salapiiritusevedu käsitlev muuseum koos mereteemalise raamatukoguga. Projekti käigus rajatakse ka 15 meetri kõrgune vaatetorn ja välilava. Omavahenditest ehitatakse 9 numbritoaga hotell kuni 35-le külastajale. Koos varasemalt rajatud Purtse jahtsadama ja Tulivee restoraniga ning planeeritavate majutushoonetega tekib tervikuna toimiv, unikaalne Tulivee turismikeskus, mis jutustab külastajale rannarahva ajalooga seotud lugusid.

 

Kontaktisik: Hannes Prits  e-post: hannes.prits@estover.ee, telefon: 505 8695

 

Sillamäe rannapromenaadi rajamine

Toetuse suurus 2 318 672,50 eurot

Toetuse abil on kavas rajada rannapromenaad, mis ühendab reisi- ja jahisadamat kesklinnaga ning moodustab rekonstrueeritava Mere puiesteega ühtse terviku. Sillamäe linna ranna-ala kujuneb oluliseks arengutsooniks ja atraktiivseks puhkealaks. Rajatav promenaad iseloomustab Sillamäed kui merelinna, ühtlasi rõhutades selle ajaloolist eripära.

 

Kontaktisik: Aleksei Stepanov  e-post: stepanov@sillamae.ee telefon: 392 5704

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade juurde ettevõtlusele vajaliku avaliku tugitaristu rajamise projekt:

Järve tööstuspargi juurdepääsu renoveerimine (Ehitajate tn osas)

Toetuse suurus 1 359 999,74 eurot

Toetuse abil on kavas Kohtla-Järve linna Järve tööstusalale suunduva Ehitajate tänava rekonstrueerimine 1,6 km lõigul, Ehitajate tänava ja Järveküla tee ristmiku ümberehitamine, kergliiklustee koos väikevormidega (istepingid, prügikastid) ja tänavavalgustuse rajamine kogupikkusel 2,4 km. Järve tööstusala on Eesti üks suurimaid, hõlmates enda all ca 1400 ha tööstusmaad. Praegu tegutseb tööstusalal 50 erineva suuruse ja profiiliga ettevõtet.

 

Kontaktisik:  Tatjana Samsonova  e-post: tatjana.samsonova@kjlv.ee, telefon: 512 3927.