« Tagasi

Tartu Maavalitsus võtab vastu eeltaotlusi Peipsiveere arenguprogrammi 2017. aasta tegevuskava koostamiseks

Programmi eesmärk on aidata kaasa Peipsiveere piirkonna ja vanausuliste kogukonna elujõulisuse jätkusuutlikule säilimisele arendades kohapealset ettevõtlusaktiivsust, inimkapitali ja piirkonna turundust, suurendades Peipsi järve atraktiivsust ja mitmekesist kasutamist ning rakendades piirkonna kultuurilis-looduslikku eripära kui spetsiifilist arengupotentsiaali.

 

Programmipiirkond on Alajõe, Iisaku, Lohusuu, Tudulinna, Kasepää, Pala, Alatskivi, Peipsiääre, Piirissaare, Meeksi, Vara, Võnnu ja Räpina vald ning Mustvee ja Kallaste linn.

 

Taotlusi võivad esitada programmipiirkonna omavalitsusüksused (välja arvatud Räpina vald), samuti piirkonnas (välja arvatud Räpina vallas) tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, juhul kui projektis kavandatud tegevused vastavad organisatsiooni põhikirjaliste eesmärkidele.

 

Eeltaotluste esitamise taotlusvoor on 10. juuni 2017 – 10. juuli 2017. Täpsem informatsioon ja taotlusvorm on Tartu Maavalitsuse kodulehel: http://tartu.maavalitsus.ee/peipsiveere- programm.

 

Lisainfo

Tartu maavalitsuse regionaalarengu peaspetsialist Heili Uuk, 730 5237, heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee.