Riikliku järelevalve teostamine Ida-Viru maakonna haridusasutustes

 

Seaduslik alus

  • „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse" § 84 – 87
  • „Koolieelse lasteasutuse seaduse"  § 28 – 31
  • „Erakooliseaduse" § 23
  • „Kutseõppeasutuse seaduse" § 52 – 55
  • Haridus- ja teadusministri määrus

 

Temaatilise riikliku järelevalve teostamise kinnitab maavanem.

 

Temaatilise järelevalve korraldust 2016/2017. õppeaastal  reguleerib haridus- ja teadusministri 29.03.2016 määrus nr 14 „Haldusjärelevalve prioriteedid, temaatilise järelevalve, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2016/2017. õppeaastal"

2016/2017. õppeaastal viiakse läbi temaatiline haldusjärelevalve ja järelevalve üksikküsimustes järgmistes õppeasutustes:

Narva Vanalinna Riigikool (järelevalve üksikküsimustes)

Tudulinna Lasteaed

Tudulinna Põhikool

Lohusuu kool (ühe asutusena tegutsev üldhariduskool ja koolieelne lasteasutus)

Mäetaguse lasteaed Tõruke

Mäetaguse Põhikool

Lüganuse Keskkool

Erra Lasteaed

Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike

 

 

 

Temaatilist riiklikku järelevalvet teostatakse 2013/2014.õppeaastal järgmistes õppeasutustes:  Sonda Kool (kool), Sonda Kool (lasteaed),  Kohtla-Järve Lasteaed Aljonuška, Narva Lasteaed Sädemeke, Narva Lasteaed Väikevend, Kohtla-Järve Lasteaed Kakuke, Narva 6.Kool, Narva Peetri Kool, Iisaku Gümnaasium, Mäetaguse Lasteaed Tõruke.

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

Ametikoht

Ametniku nimi

Telefon

E-post

Lisainfo

Haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kaarin Veinbergs

33 21247

kaarin.veinbergs@ida-viru.maavalitsus.ee

kabinet 219

Haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist-peainspektor

Iia Laaniste

33 21243

Iia.laaniste@ida-viru.maavalitsus.ee

kabinet 214