Loomemajandus

5.04.16

Loov Eesti+ Maa projekt  toob ettevõtluse- ja tootearenduse tippkompetentsi Kirde-Eestisse

 Loov Eesti+Maa  alustab septembris 2016 kohaliku ettevõtluse edendamisele suunatud programmiga, mille eesmärk on pakkuda uusi ja innovatiivseid lahendusi, et aidata ettevõtetel  oma tooteid arendada ja ekspordikäivet kasvatada.

„Uued mõtted sünnivad ikka seal, kus erinevad kogemused kokku puutuvad. Seetõttu toome lisaks tavapärasele ettevõtluse ja juhtimiskompetentsile juurde ka loomeinimeste kogemusi ning teistsugust vaadet. Meie senine praktika näitab, et just nii sünnivad turgu muutvad ideed ning loomeinimeste abiga saab ka kohalikule elule hoo sisse anda," ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Programm on jagatud viide etappi. Esimeses etapis peetavates innovatsioonilaborites  kogutakse ideid, kuidas oma ettevõttele või tootele uut hingamist anda, teises on TeamLabi formaadis võimalik oma meeskondadesse lisajõudu leida ning  kogenud mentorite käe all tekkinud ideid edasi arendada. Kolmandas etapis saab liituda 8 kuud kestva veebipõhise tootearendusprogrammiga PESA, kus Eesti juhtivad spetsialistid annavad juhiseid oma idee arendamiseks. Kui toode juba valmis ning plaan minna välisturule, siis saab liituda ekspordile suunatud programmiga PESA+, kus saab tuge sihtriigis elavatelt ekspordispetsialistidelt. Kogu programmi ulatuses on oluline koostöö ning võrgustamine nii kohalike kui ka sihtriikide ettevõtetega.

Enamuse programmist saab läbida kohapeal, plaanis on ka mõned väljasõidud. Võimalus on läbida kogu programm algusest lõpuni või vastavalt ettevõtte vajadustele liituda just endale sobiva etapiga.

Innovatsioonilaborid toimuvad orienteeruvalt 15-17. septembril Ida-Viru eripaikades.

Programmi vältel nõustavad ettevõtjaid teiste seas  näiteks ärimudeli osas Indrek Maripuu (Loovusait), turunduse ja ekspordi osas Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), tootearenduse osas Sixten Heidmets (Eesti Kunstiakadeemia), teenusedisaini osas Markko Karu ja finantsjuhtimise osas Maire Otsus.

Loov Eesti+Maa programmi partnerid on MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa ja  Järvamaa Arenduskeskus, kohapealseteks koostööpartneriteks on ida-Viru Loomemajanduskeskus ja Ida-Viru Maavalitsus. Programmi kohta saab lisainfot www.looveesti.ee ja www.facebook.com/loovmaa


Loov Eesti+Maa programmi toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

 

Lisainfo

Eva Leemet
Loov Eesti tegevjuht
501 2558
eva@looveesti.ee

 

 

Mis on Loomemajandus?

Loomemajandus ei ole oma olemuselt uus nähtus, kuigi sellest on maailmas tõsisemalt rääkima hakatud alles 1980ndatel ning Eestis ja teistes Euroopa riikides alles käesoleva sajandi alguses.

Eestis viidi 2005. aastal läbi esimene loomemajanduse kaardistus, mille raames püüti sõnastada ka definitsioon ja määratleda valdkonnad. Hetkel kasutatava definitsiooni järgi on loomemajandus majandussektor, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja kasutamise kaudu.

Eestis läbiviidud uuringutes on loomemajandus jaotatud järgmisteks (all)valdkondadeks:

Valdkond

Allvaldkond

Arhitektuur

arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur
projekteerimine (seotud tegevusala)

Audiovisuaalvaldkond

film ja video, ringhääling

Disain

disainiteenused

Etenduskunstid

teater, tants, festivalid

Infotehnoloogia

meelelahutuse IT

Kirjastamine

kirjastamine, trükindus (seotud tegevusala)

Kultuuripärand

käsitöö, muuseumid, raamatukogud

Kunst

kujutav kunst, tarbekunst

Muusika

muusikaettevõtted- ja organisatsioonid

Reklaam

reklaamindus, meediavahendus

allikas: Eesti Konjunktuuriinstituut, 2009

 

Loomemajandus on kohaspetsiifiline, mis vajab arenguks paikkondlikku eripära ja soodsaid tingimusi tegutsemiseks. Seega lasub suur vastutus kohalikel initsiatiividel. Ka Ida-Virumaal 2015. aastal alustas oma tegevust Ida-Viru Loomemajanduskeskus, mis koostöös teiste asutustega koordineerib maakonna loomemajanduse arengut.

Loomemajanduskeskuse loomiseks oli koostatud vastav kontseptsioon Ida-Virumaa Loomemajanduskeskus. Kontseptsioon keskuse loomiseks;  koostanud Creativity Lab OÜ

 

Ida-Viru maakonnas kontaktiks on Ida-Viru Loomemajanduskeskus idaviru.looma@gmail.com